Menu Zamknij

5 mln kary dla Orange za wykorzystywanie bez zgody abonentów ich numerów

Prezes UKE nałożył na PTK karę w wysokości 5 mln zł za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTK na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

 

W dniu 30 grudnia 2011 r. Prezes UKE nałożył na Polską Telefonię Komórkową Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych w przypadku 8 400 934 numerów MSSISDN sieci telekomunikacyjnej PTK na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i użycie w stosunku do tych abonentów lub użytkowników końcowych automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego tj. na wysłaniu komunikatów tekstowych SMS zachęcających do udziału w Loterii Audiotekstowej pod nazwą „Loteria Orange”.

 

Przepis art. 172 ust. 1 Pt stanowi, że zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wyrażona przez abonenta lub użytkownika końcowego zgoda jako wymagana przepisem ustawy musi natomiast spełniać wymogi określone w art. 174 Pt tj. zgoda ta:

 

1)    nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2)    może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;

3)    może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

 

Ustanowiony w art. 172 ust. 1 Pt zakaz używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (w brzmieniu nadanym w wyniku wejścia w życie, w dniu 19 grudnia 2010 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.).

 

W toku postępowania Prezes UKE ustalił, że PTK wysyłając wiadomości SMS, do abonentów lub użytkowników końcowych 8 400 934 numerów MSISDN, zachęcające do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Orange” nie wypełniła obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o której mowa w art. 172 ust. 1 Pt, udzielonej w sposób określony w art. 174 pkt 1 Pt.

 

Prezes UKE nakładając na PTK karę pieniężną zwrócił uwagę na to, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń Pt było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Działania PTK polegające na używaniu automatycznych systemów wywołujących bez wymaganej zgody abonenta lub użytkownika końcowego powodowały ingerencję w prywatność abonenta lub użytkownika końcowego przez konieczność odbierania niezamówionych komunikatów mających na celu marketing bezpośredni dotyczący Loterii. Nie sposób ocenić skali uciążliwości odbierania ww. komunikatów, jaka była po stronie ich odbiorców. Nie sposób także pominąć faktu, iż skutkiem dalej idącym nieuprawnionego przesyłania wyżej wymienionych komunikatów, było czasem niezamierzone przystąpienie do Loterii i poniesienie związanych z tym istotnych konsekwencji finansowych. Sytuację do jakiej doszło w wyniku stwierdzonych naruszeń należy ocenić jako istotne naruszenie praw abonentów i użytkowników końcowych, tym bardziej, że skala procederu objęła łącznie 8 400 934 numerów MSISDN należących do abonentów lub użytkowników końcowych PTK.

 

Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego podmiotu.

 

Prezes UKE podkreśla także, że wysokość kary pieniężnej uwzględnia okoliczność, że Spółka była już karana przez Prezesa UKE m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *