Menu Zamknij

UPC publikuje raport „Cyfrowa przyszłość Polski”

Polska ma szansę znaleźć się w pierwszej lidze krajów Europy, zdolnych konkurować na globalnym rynku, co przełoży się na poprawę jakości i standardów życia mieszkańców naszego kraju. Kluczem jest przyśpieszenie procesu cyfryzacji poprzez zwiększenie dostępności szybkich łączy internetowych, zmniejszanie cyfrowego wykluczenia oraz zwiększenie zaufania do technologii cyfrowych – wynika z raportu „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji” przygotowanego na zlecenie UPC przez instytut Amarach Research oraz firmę Deloitte.

upc_logoKluczowe tezy raportu:

 • Cyfryzacja przyczyni się do zmiany struktury polskiej gospodarki – do 2020 roku udział cyfrowej gospodarki w PKB może wzrosnąć z 3 proc do 9,5 proc.
 • Dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój cyfrowych rozwiązań i usług to, zdaniem przedsiębiorców, fundamenty przyszłego wzrostu gospodarczego – 74 proc. polskich firm spodziewa się dodatkowego wzrostu przychodów dzięki „skutecznej” strategii online.
 • Małe i średnie firmy (zatrudniające od 2 do 9 pracowników), które korzystają z internetu, spodziewają się dzięki temu wzrostu przychodów aż o 24 proc.
 • Pierwszym czynnikiem mogącym przyspieszyć cyfryzację jest – dla  około 90 proc. przedsiębiorców w Polsce – zmniejszenie obciążeń regulacyjnych.
 • Dalsza cyfryzacja Polski może też mieć kluczowy wpływ na rozwój społeczny naszego kraju – 61 proc. respondentów spodziewa się zmniejszenia nierówności między obszarami wiejskimi a miastami dzięki rozwojowi usług cyfrowych.
 • Prawie połowa badanych spodziewa się, że cyfrowe usługi obniżą koszty opieki zdrowotnej (e-zdrowie).

Znaleźliśmy się, jako kraj na ważnym etapie budowy solidnych fundamentów dla konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacjach. Na tych fundamentach w przyszłości opierać się będzie także rozwój otwartego, dynamicznego społeczeństwa, realizującego swoje aspiracje – przekonuje Simon Boyd, prezes UPC Polska. I dodaje: – Politycy, biznes, decydenci, administracja publiczna – wszyscy mamy do odegrania niezwykle ważną rolę, aby Polska nie zmarnowała niepowtarzalnej szansy dołączenia do czołówki krajów innowacyjnych, które będą nowymi rozgrywającymi na gospodarczej mapie świata.

Z raportu „Cyfrowa przyszłość Polski” wynika, że jeśli Polska przyspieszy rozwój infrastruktury szerokopasmowej, to do 2020 r. wkład internetu w polskie PKB wzrośnie z obecnych ok. 3 proc. do 9,5 proc. Oznacza to wkład w gospodarkę w wysokości 200 mld zł, tworzenie nowych firm, a w konsekwencji – nowe miejsca pracy dla około 270 tys. osób.

Jednocześnie cyfryzacja pomoże w transformacji gospodarki opartej obecnie na eksporcie o niskiej wartości dodanej oraz wydatkach konsumpcyjnych, na gospodarkę, która będzie się rozwijać dzięki eksportowi innowacyjnych towarów i usług, zwiększonej wydajności i konkurencyjności.

Dalszy wzrost gospodarczy, oparty na technologiach cyfrowych, nie będzie jednak możliwy bez rozwijania nowoczesnej infrastruktury cyfrowej pozwalającej na dostęp do szybkiego internetu. Ponad 60 proc. osób, podejmujących decyzje w działach IT firm, uważa, że rozpowszechnianie umiejętności cyfrowych to czynnik najbardziej przyczyniający się do przyszłego wzrostu gospodarczego.

Jak podkreślają we wstępie do raportu Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, i Michał Boni, ustępujący szef tego resortu, ważne jest także znoszenie wciąż istniejących barier na rynku europejskim, co stworzy szanse dla rodzimych przedsiębiorców, a w konsekwencji, dla konkurencyjności Europy. Jako przykład podają budowane wspólnie od wielu miesięcy nowe ramy prawne ochrony danych osobowych o charakterze  paneuropejskim, podkreślając przy tym, że nie ma sprzeczności między ochroną prywatności obywateli a działaniami biznesu.

 

Na podstawie raportu sformułowane zostały rekomendacje działań, które pozwolą wyzwolić polski potencjał cyfrowy:

 • Skoordynowana i jednolita strategia cyfryzacji dla całej administracji publicznej
 • Efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji
 • Wspieranie efektywnego miksu technologicznego
 • Efektywne korzystanie z funduszy UE
 • Nowa polityka konkurencyjna
 • Edukacja na rzecz zwiększenia cyfrowego włączenia polskich małych i średnich firm
 • Zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych edukacja użytkowników internetu
 • Cyfryzacja jako kluczowe narzędzie dla nowoczesnych modelów społecznych
 • Edukacja na rzecz większego włączenia cyfrowego

UPC do lat przyczynia się do budowy Polski cyfrowej. Systematyczne inwestycje w rozwój sprawiły, że staliśmy się czołowym podmiotem w realizacji ambitnych celów europejskiej agendy cyfrowej. Dzięki naszej sieci już jedna szósta polskich gospodarstw domowych w 150 miejscowościach może korzystać z internetu o prędkości do 250 Mb/s. Stajemy się również partnerem dla polskich przedsiębiorców, wspierając ich w tworzeniu nowoczesnych usług i produktów.

Wersja raportu do ściągnięcia dostępna jest na stronie: www.konkurencyjnapolska.pl

Metodologia:

Raport powstał na podstawie dwóch równoległych ankiet – pierwszą przeprowadzono w sierpniu 2013 r. online na próbie 1000 osób w wieku od 16 lat i wyżej, reprezentatywna dla polskiej społeczności internetowej, drugą – telefonicznie i przez internet na próbie 201 osób decyzyjnych w kwestiach IT, w małych oraz dużych firmach.

 

Podziel się na:
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *