Menu Zamknij

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawia analizę cen usług mobilnego Internetu w Polsce.

(wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r.)

Przedmiotem opracowania jest analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce, w ramach której porównane zostały średnie miesięczne koszty ponoszone przez użytkownika oraz rzeczywiste stawki za 1 GB transferu danych.  W analizie wzięto pod uwagę pięciu (w przypadku ofert post-paid) oraz czterech (w odniesieniu do ofert pre-paid) przedsiębiorców oferujących Internet mobilny. Wybrani operatorzy byli największymi podmiotami działającymi na koniec 2013 r. na tym rynku. W ramach opracowania przeanalizowanych zostało łącznie 196 taryf, które były aktualne 30 września 2014 r.

image001_jpgPonadto w analizie oferty tegoroczne zostały porównane z zeszłorocznymi uwzględnionymi w poprzedniej analizie UKE z marca 2013 r.

Najważniejsze wnioski z analizy:

Oferty abonamentowe dla klientów indywidualnych

W 2014 r. tylko jeden operator oferował taryfę o transferze danych poniżej 2 GB  (T-Mobile). Zwiększyła się natomiast liczba usług z najwyższych przedziałów. Wszyscy analizowani operatorzy mieli w ramach swojej oferty taryfy z limitami od 20 do 30 GB transferu danych oraz powyżej 30 GB. W przypadku pierwszego z nich stawki wahały się od 41,24 zł (Play) do 62,44 zł (T-Mobile), a w odniesieniu do ofert powyżej 30 GB od 66,24 zł (Play) do 91,11 zł (Orange).

Istotnym zjawiskiem na rynku było pojawienie się ofert bezlimitowych lub z limitami trudnymi do przekroczenia dla przeciętnego użytkownika Internetu.

Wraz ze wzrostem limitu transferu danych widoczny jest spadek kosztu ponoszonego za 1 GB. W przypadku ograniczenia do 2 GB kształtował się on na poziomie 19,12 zł (T-Mobile). W najwyższym przedziale limitowym (ponad 30 GB) koszt za 1 GB danych znajdował się w przedziale od 0,66 zł (Play) do 2,60 zł (Orange).

Oferty abonamentowe dla klientów biznesowych

Podobnie jak w przypadku ofert przeznaczonych dla klientów indywidualnych, również w odniesieniu do biznesu jest coraz mniej dostępnych taryf w przedziale do 2 GB. Tylko Orange i T-Mobile oferowali taką usługę. Wszyscy operatorzy umożliwiali swoim użytkownikom zakup taryf z limitami od 20 do 30 GB oraz powyżej 30 GB. Najniższą stawkę za usługę Internetu mobilnego z pierwszego przedziału oferował Play (44,26 zł), a najwyższą T-Mobile (68,88 zł). W przypadku ofert z limitem ponad 30 GB ceny wahały się od 44,26 zł (Play) do 113,16 zł (T-Mobile). Powyżsi operatorzy oferowali w najwyższych przedziałach najkorzystniejsze taryfy pod względem kosztu 1 GB. W przypadku ofert powyżej 30 GB limitu danych wyniosły one jedynie 1,26 zł (Play) oraz 1,13 zł (T-Mobile).

Oferty pre-paid

Różnica między najniższymi a najwyższymi minimalnymi kosztami ponoszonymi w ramach ofert pre-paid wyniosła 10 zł. Za usługę Internetu mobilnego na kartę użytkownicy musieli zapłacić miesięcznie od 18,55 zł (T-Mobile) do 28,57 zł (Plus). Oferty były zróżnicowane pod względem wysokości stawek za 1 GB. Najniższe koszty ponosili użytkownicy Plusa (3,86 zł), a najwyższe klienci Orange (25,86 zł).

Zmiany cen

Na rynku usług Internetu mobilnego widoczny jest spadek cen zarówno w przypadku ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Tylko w dwóch przedziałach limitów danych (do 2 GB i od 10 do 15 GB) dla użytkowników prywatnych doszło do wzrostu stawek za Internet.

Największy spadek cen dotyczył taryf z zakresu od 5 do 10 GB (41%) w przypadku klientów abonamentowych indywidualnych oraz ofert z limitem powyżej 30 GB (38%) w odniesieniu do użytkowników biznesowych.

Wykres 1. Średnia arytmetyczna miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klientów indywidualnych oraz procentowa zmiana cen w analizowanym okresie.

!cid_image009_png@01D004D0

Źródło: UKE

 

Wykres 2. Średnia arytmetyczna miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klientów biznesowych oraz procentowy spadek cen w analizowanym okresie.

2

Źródło: UKE

Średnie koszty ponoszone przez klientów pre-paid również spadły w porównaniu z rokiem 2013. W roku ubiegłym za tę usługę trzeba było zapłacić średnio 26 zł. Obecnie cena ta jest o 2 zł niższa i wynosi 24 zł.

 

Wykres 3. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu w ofertach pre-paid.

3

Źródło: UKE

 

Pełna treść analizy cen mobilnego Internetu w Polsce dostępna jest tutaj: http://www.uke.gov.pl/analiza-cen-uslugi-mobilnego-internetu-w-polsce-stan-na-30-wrzesnia-2014-r-15026

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *