Menu Zamknij

Komunikat UKE – Ostrzeżenie dla użytkowników telefonów bezprzewodowych typu „DECT”

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje użytkowników telefonów bezprzewodowych typu „DECT”, pochodzących najczęściej z Ameryki Łacińskiej lub Ameryki Północnej, że powodują one zakłócenia radiowe w sieciach telefonii komórkowej systemu UMTS (baza podłączona przewodem do gniazda telefonicznego z przenośną słuchawką lub kilkoma słuchawkami). Telefony tego typu należy bezwzględnie wyłączyć z użytkowania. Nie można ich również przekazywać ani odsprzedawać innym osobom.

Telefony typu „DECT” używane w Polsce powinny posiadać charakterystyczne oznakowanie „CE”. Brak symbolu „CE” świadczy o tym, że wyrób nie jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i nie może być wprowadzany do obrotu i oddawany do użytku. Urządzenia sprowadzone spoza obszaru Unii Europejskiej, nieposiadające tego oznakowania, szkodliwie oddziałują na jakość świadczonych usług przez operatorów telekomunikacyjnych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają nawiązanie połączenia z numerami alarmowymi, w tym z numerem 112, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną oraz policją.

20056
Prawidłowe oznakowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu i użytkowania w Unii Europejskiej

Aparaty telefoniczne pochodzące najczęściej ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, a także z państw Ameryki Łacińskiej, nie są dopuszczone do użytkowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej z uwagi na inny zakres częstotliwości pracy. Zgodnie z wytycznymi ITU urządzenia z tych krajów wykorzystują do działania zakres częstotliwości 1920-1930 MHz, a według rezerwacji częstotliwości i pozwoleń radiowych tym pasmem w Polsce dysponuje operator telekomunikacyjny Orange Polska S.A. Dla obszaru kontynentu europejskiego ITU przydzielił dla tej technologii zakres częstotliwości 1880-1900 MHz.

Najczęściej spotykane marki importowanych telefonów z USA i Kanady to: PANASONIC, VTECH, UNIDEN i AT&T. Bardzo często są one opisane jak „DECT 6.0”, który jest amerykańskim odpowiednikiem europejskiego standardu „DECT”. Standard ten jest wykorzystywany także przez inne urządzenia realizujące transmisję głosową na niewielkie odległości, np. przystawki komputerowe służące do rozmów przez komunikatory internetowe. Użytkowanie na terenie Polski telefonów bezprzewodowych typu DECT sprowadzonych z wyżej wymienionych regionów świata jest zabronione, ze względu na powodowanie szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2007 nr 82 poz. 556).

20057

Fotografie przedstawiają urządzenia zakłócajace, zlokalizowane przez pracowników UKE w trakcie wykonywania czynności słuzbowych. Na tabliczce znamionowej brak oznakowania „CE”. Na bazie urządzenia widoczny napis „DECT 6.0”

Zgodnie z art. 208 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.): „kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenie radiowe nadawczo lub nadawczo-odbiorcze, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 zł. Jeżeli sprawca czynu działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Również przedsiębiorca telekomunikacyjny wykorzystujący częstotliwości nie posiadając do tego uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 3% przychodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 209 ust. 1 pkt. 9 Pt).

20053
Fragment widma elektromegnetycznego pasma UMTS2100 Uplink z widocznym sygnałem pasożytniczym, pochodzącym od telefonu bezprzewodowego „DECT 6.0”, zarejestrowany za pomocą analizatora widma

 

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *