Menu Zamknij

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, sporządzony na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W 2014 r. łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł. Był to więc kolejny rok spadku przychodów z działalności telekomunikacyjnej, który wyniósł 2,6% w stosunku do roku ubiegłego. Największy spadek (12,7%) odnotowano w przypadku telefonii stacjonarnej, spadki nie ominęły też usług telefonii ruchomej. Jedynym segmentem, który zanotował wzrost wartości były usługi dostępu do Internetu.

Dostęp do sieci Internet

W 2014 r. wartość rynku internetowego wzrosła o ponad 11,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększyło się także grono klientów korzystających z usług internetowych.  Zmniejsza się różnica pomiędzy liczbą osób korzystających z łącza stacjonarnego (7,2 mln abonentów) a dostępu mobilnego (blisko 6 mln).

Największą bazę użytkowników Internetu (łącznie stacjonarnego i mobilnego) miał Orange Polska. Udział tej firmy w liczbie abonentów wyniósł 29,1% i był niższy w porównaniu do 2013 r. o niecałe 3 pp. Drugim co do wielkości operatorem pod względem liczby klientów usług internetowych był Polkomtel.

Największą popularnością cieszył się dostęp do Internetu o przepływności od 2 Mb/s do 10 Mb/s, z którego korzystało ponad 45% abonentów. W związku z szybkim rozwojem usług wymagających łączy o dużej przepływności klienci coraz częściej decydują się na zdecydowanie szybszy dostęp do sieci. W 2014 r. 21,5% posiadało łącze pozwalające łączyć się z Internetem z prędkością od 30 Mb/s do 100 Mb/.s.

Duża popularność mobilnego Internetu sprawiła, że Polska należała do krajów z jednym z najwyższych wskaźników penetracji tą usługą w Unii Europejskiej (5 miejsce). Ponad 80% mieszkańców naszego kraju posiadało ruchomy dostęp do sieci. Wynik ten jest o prawie 14 pp. wyższy niż średnia europejska, która kształtowała się na poziomie 66,7%.

Telefonia ruchoma

W 2014 r. operatorzy w swoich bazach mieli zarejestrowanych łącznie 57,8 mln kart SIM, co dało penetrację na poziomie 150,2%. Pomimo względnego nasycenia rynku usługami telefonii mobilnej utrzymał się liniowy trend wzrostu.

Telefonia ruchoma była nadal najistotniejszym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 2014 r. przychody telefonii mobilnej stanowiły prawie 45% wartości całego rynku. Zdecydowanie największą część przychodów (81%) generowali klienci post-paid. Nie przełożyło się to jednak na strukturę klientów. W 2014 r. różnica pomiędzy liczbą użytkowników korzystających z usług abonamentowych (46%), a liczbą użytkowników usług „na kartę” (54%) wyniosła około 8 pkt. procentowych.

W 2014 r. nastąpił wzrost liczby użytkowników  o 1,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnosił się do operatorów MNO spoza największej czwórki oraz MVNO. Liczba kart SIM w ich sieciach zmalała o 22,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Nominalna liczba użytkowników oraz nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce

pobrane
Źródło: UKE

W 2014 r. ok. 1,81 mln, a więc o 16,8% więcej niż w roku poprzednim, użytkowników zdecydowało się na przeniesienie swojej usługi do innego operatora.

Telefonia stacjonarna

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 r. zmalała zarówno wartość rynku telefonii stacjonarnej jak i liczba jej abonentów. Zwiększyła się natomiast popularność telefonii VoIP, w przypadku której liczba użytkowników wzrosła.

Struktura rynku w 2014 r. nie uległa drastycznym zmianom. Pomimo spadku w udziałach w dalszym ciągu największym operatorem na rynku, zarówno pod względem abonentów, jak i przychodów, był Orange Polska.

Udziały operatorów pod względem liczby abonentów

pobrane (1)

Źródło: UKE

Usługi wiązane

W 2014 r. usługi wiązane wygenerowały ponad 2 mld zł przychodów. W sumie w Polsce korzystało z nich około 4,2 mln osób.

Najpopularniejszym pakietem w 2014 r. był zestaw: Internet stacjonarny + Telewizja. 30% użytkowników wybrało właśnie taką usługę. Na drugim miejscu uplasowało się połączenie Telefonia stacjonarna + Internet stacjonarny + Telewizja. Uzyskało ono 18,8% udziału w rynku pod względem liczby abonentów. Trzecim najczęściej wykorzystywanym pakietem był zestaw Telefonia ruchoma z Internetem mobilnym. Ponad 15% użytkowników zakupiło taką usługę.

Najpopularniejsze pakiety w 2014 r.

pobrane (2)

Źródło: UKE

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *