Menu Zamknij

Thinktankcyfrowy.pl – inicjatywa na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki

Dirlango, Facebook, Microsoft, Poczta Polska oraz UPC Polska, pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, powołują Thinktankcyfrowy.pl (TTCpl) – inicjatywę mającą na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań cyfrowych we wszystkich sektorach polskiej gospodarki.

Celem firm założycielskich Thinktankcyfrowy.pl jest zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i budowy nowoczesnego społeczeństwa w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach gospodarki globalnej poprzez:

· promocję przewidywalnych i zrównoważonych warunków stymulujących
cyfryzację polskiej gospodarki i rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości;
· wsparcie inwestycji w rozwój infrastruktury cyfrowej, treści oraz usług;
· rozwój narzędzi i umiejętności cyfrowych.

Thinktankcyfrowy.pl będzie inicjował dialog między biznesem, decydentami politycznymi i administracją państwową oraz dzielił się wiedzą i dobrymi praktykami. Nowo powołana platforma pozwoli na otwarty, merytoryczny i konstruktywny dialog wszystkich stron zainteresowanych trwałym rozwojem polskiej gospodarki, opartym na większym wykorzystaniu różnego rodzaju
rozwiązań cyfrowych.

Pierwszym projektem realizowanym na zlecenie Thinktankcyfrowy.pl przez centrum analityczne Polityka Insight jest raport pt. „Cyfryzacja Polskiej Gospodarki”, przedstawiający aktualny stan wykorzystania potencjału cyfrowego w Polskiej gospodarce oraz związane z nim szanse i wyzwania dla biznesu.

Inauguracja inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl odbędzie się 10 lipca 2015 roku o godz. 9:00 w kinie Iluzjon, a gośćmi honorowymi spotkania będą m.in. Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Tomasz Husak, szef gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i MŚP.

Wypowiedzi przedstawicieli firm i instytucji zaangażowanych w inicjatywę Thinktankcyfrowy.pl

Patrycja Gołos, dyrektor ds. korporacyjnych i polityki publicznej, UPC Polska:

„Polska gospodarka potrzebuje nowych impulsów rozwojowych i wzrostu konkurencyjności w kontekście wyzwań dynamicznie zmieniającej się globalnej gospodarki i rodzącego się Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie. Źródłem wzrostu tej konkurencyjności jest dalsza cyfryzacja polskiej gospodarki, głębsza adaptacja cyfrowych narzędzi przez firmy oraz przyswajanie umiejętności cyfrowych przez społeczeństwo. Aby sprostać tym zadaniom potrzebujemy odpowiednich warunków do dalszych inwestycji w infrastrukturę cyfrową, a także polityki konkurencji, która sprzyjać będzie budowie skali przez firmy działające i inwestujące w Polsce. Celem inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl będzie promocja warunków, które pozwolą uwolnić ten potencjał.”

Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, Facebook:

„Cyfryzacja stanowi szansę dla każdej branży Polskiej gospodarki. Misją inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl jest stworzenie platformy dialogu i promocji cyfryzacji, jako koła napędowego polskiej gospodarki. Poza dzieleniem się wiedzą i dobrymi praktykami chcemy również promować przyjazne warunki stymulujące innowacyjną przedsiębiorczość i eliminować bariery dla rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce.”

Piotr Marczuk, Government Affairs Director, Microsoft Poland:

„Małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym motorem napędowym Polskiej gospodarki. Bardzo istotne jest więc , aby firmy te mogły w pełni korzystać z narzędzi wspierających ich rozwój, w tym z nowoczesnych technologii pozwalających na szybszy i efektywniejszy dostęp do rynków i konsumentów. Inicjatywa Thinktankcyfrowy.pl ma na celu pokazywanie najlepszych przykładów wykorzystania technologii cyfrowych do budowania nowoczesnych modeli biznesowych i wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Chcemy również pokazywać decydentom bariery w rozwoju gospodarki cyfrowej, które wspólnym zaangażowaniem zainteresowanych stron należy eliminować.”

Ireneusz Piecuch, wiceprezes Poczty Polskiej:

„Firmy, które nie potrafią dostosować się do zmian otoczenia wywołanych rewolucją cyfrową, będą przegrywać z konkurencją. Nikt nie rozumie tego lepiej niż pocztowcy, którym zjawisko e-substytucji, czyli przechodzenia z tradycyjnych listów na korespondencję elektroniczną zabiera corocznie około 10 proc. przychodów. Jak to ujął w jednym ze swoich wierszy ksiądz Jan Twardowski, uwieczniony ostatnio na znaczku pocztowym wydanym z okazji 100-lecia jego urodzin: „kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”. I tak, dzięki temu samemu internetowi Polacy mogą dzisiaj dokonywać zakupów na całym świecie nie wychodząc z domu, a pocztowcy mogą im w tym pomagać, zmieniając tym samym model biznesowy Poczty Polskiej. Dla nas cyfryzacja to nie tylko inwestycja w przyszłość ale zaproszenie naszych klientów do wspólnej podróży z firmą którą znają od lat, z firmą która jest, jak głosi nasza misja – zaufana, bliska i bezpieczna.

Łukasz Wejchert, założyciel Dirlango:

„Rozwój internetu i postępująca cyfryzacja od wielu lat są źródłem innowacyjności i nowoczesnej przedsiębiorczości, dzięki którym powstają nowe usługi i produkty, firmy oraz branże. To proces, który będzie postępował, przyczyniając się także do tworzenia nowych modeli biznesowych, także w branżach, które osiągnęły już odpowiednie stopnie dojrzałości. Bardzo się cieszę, że powstała platforma dialogu taka jak Thinktankcyfrowy.pl, która promować będzie adaptację narzędzi i rozwiązań cyfrowych, przekładając się dzięki temu na wzrost konkurencyjności polskich firm i polskiej gospodarki”.

Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego:

„Cyfryzacja zmienia świat. W tej zmianie trzeba uczestniczyć, żeby nie zostawać w tyle i budować nowe przewagi konkurencyjne. W Polsce jest ważne, żeby małe firmy zaczęły używać narzędzi cyfrowych, bo to lepszy marketing, większa sprawność i oszczędności. Ale istotne jest też – żeby dokończyć budowę infrastruktury: dostęp do szybkiego internetu, centrów przetwarzania danych, platform. Nowa, cyfrowa gospodarka oparta jest na przetwarzaniu danych – to daje szansę na personalizację usług, produktów, dóbr. I dzięki tej cyfrowej komunikacji opartej na wykorzystywaniu danych – rozwinie się przemysł 4.0, a w nim: internet rzeczy, używanie robotów, czy coraz lepsze zastosowanie cyfrowych narzędzi w systemie zdrowia. Te zmiany i tak nadejdą – więc nie cofajmy się przed udziałem w nich.”

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej:

„KIG od wielu lat wspiera Polską gospodarkę, a w szczególności małe i średnie firmy. Dzisiaj, w erze cyfryzacji, kiedy internet ma tak kluczowe miejsce w naszym życiu gospodarczym i społecznym, naturalne było dla nas dołączenie do nowo powstałej platformy Thinktankcyfrowy.pl. Przyczyni się ona do budowania cyfrowej świadomości, usuwania barier i wyzwalania potencjału cyfrowego w Polskich lokalnych firmach.”

Dr Tomasz Husak, szef gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i MŚP:

Unijne przedsiębiorstwa odniosą korzyści ze zintegrowanego Jednolitego Rynku Cyfrowego. Zmniejszenie barier regulacyjnych uwolni potencjał jednolitego rynku, wspieranie handlu elektronicznego i dostosowywanie naszego przemysłu do cyfrowej rzeczywistości. Jeśli ustanowimy odpowiednie ramy regulacyjne, dane, również te wielkie – BIG DATA, będą w przyszłości podstawą przemysłu, wzrostu i potencjału innowacyjnego Europy. Rewolucja cyfrowa dzieje się teraz i teraz musimy działać.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *