Menu Zamknij

Działania Prezesa UKE na rzecz konsumentów w I połowie 2015 r.

Polityka prokonsumencka niezmiennie jest jednym z filarów strategii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W I połowie 2015 r. abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2884 wnioski o interwencję, z czego 2078 (83,81%) zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów. Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1378 wniosków o mediację, z których 759 (66,41%) zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych.

image001_jpgLiczba i rodzaj dostępnych na polskim rynku usług telekomunikacyjnych systematycznie wzrasta, a skomplikowane i złożone zapisy regulaminów, cenników i promocji w przypadku wielu operatorów mogą wiązać się z problemami, na które napotykają konsumenci. Kłopoty te wynikają w dużej mierze z nieprawidłowości leżących po stronie części operatorów usług telekomunikacyjnych, nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych oraz braku roztropności i ograniczonego zaufania po stronie konsumentów. Skala tych zjawisk jest nadal wysoka, o czym świadczy liczba wniosków o interwencję u dostawców usług telekomunikacyjnych kierowanych przez poszkodowanych konsumentów do Prezesa UKE.

W I połowie 2015 r. abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2884 wnioski o interwencję, z czego 2078 (83,81%) zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów. Każde zgłoszenie wymagało podjęcia szeregu czynności, które obejmowały między innymi uzyskanie wyjaśnień od dostawcy usług telekomunikacyjnych, zbadanie stanu faktycznego i prawnego oraz podjęcie interwencji lub udzielenie wyjaśnień wnioskodawcy. W każdym przypadku, eksperci UKE kierowali się jak najlepiej rozumianym interesem konsumenta, dążąc do pozytywnego  dla niego zakończenia problemu.

Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1378 wniosków o mediację, z których 759 (66,41%) zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawca usług telekomunikacyjnych. Ponadto w I połowie 2015 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło 1076 zapytań. Indywidualne zapytania dotyczyły funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, obowiązujących przepisów prawa oraz innych zagadnień i problemów, z którymi na co dzień stykają się konsumenci przy okazji korzystania z telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.

Najczęściej pojawiającymi się problemami, z którymi spotykali się abonenci na rynku usług telekomunikacyjnych były:

  1. Wprowadzenie w błąd abonenta przy zawieraniu umowy przez przedstawicieli handlowych, podejrzenie fałszerstwa – podrabianie podpisów na umowach;
  2. Niedotrzymywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków świadczenia usług w przypadku przedłużenia umowy;
  3. Jakość świadczonych usług – zaniżona w stosunku do deklarowanej prędkość transmisji danych, brak zasięgu oraz awarie sieci telekomunikacyjnej;
  4. Utrudniony kontakt z działami obsługi klienta.

Istotnym elementem działalności Urzędu jest także prowadzenie Centrum Informacji Konsumenckiej i dedykowanej konsumentom infolinii, działającej pod numerem 801 900 853. Dyżurujący na infolinii pracownicy Urzędu odpowiadają na pytania konsumentów z zakresu usług telekomunikacyjnych, służą radą i wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące praw konsumentów. W I połowie 2015 r. pracownicy Urzędu odebrali 4358 połączeń.

Wszelkie nieprawidłowości pojawiające się po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych są szczegółowo przez Prezesa UKE badane nie tylko pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów, ale także z punktu widzenia zapewnienia konsumentom usług o jak najlepszej jakości.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *