Menu Zamknij

Prezes UKE została Ambasadorem Równości w Biznesie!

Równość w Biznesie – to się opłaca! Kampania promocyjna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz awansów kobiet.

image001_jpgW jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu „Równość w biznesie”. Urząd Komunikacji Elektronicznej jest jej częścią, poprzez dołączenie do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.

Kampania promocyjna została zainagurowana podczas briefingu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, 2 września 2015 r., w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z wyzwaniami we wdrażaniu polityki równościowej w Polsce, barierami stojącymi na ścieżkach kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz korzyściami płynącymi z wykorzystania potencjału różnorodności.

W trakcie spotkania po raz pierwszy została zaprezentowana koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie. Wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań oraz upowszechniania dobrych praktyk we wspieraniu równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów, Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do grona Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami działań w tym zakresie. Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów Równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. Tytuł Ambasadorki Równości w Biznesie z ramienia UKE został przyznany Magdalenie Gaj.

Celem projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” jest promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, tj. zwiększenie ich obecności w zarządach i radach nadzorczych firm – gremiach, w których zapadają najważniejsze decyzje dla tych organizacji.

Projekt jest realizowany przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem merytorycznym projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS.

Prezes UKE wsparła również promocję Przewodnika dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Przewodnik powstał w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”. Prowadzi także stałe działania na rzecz  promocji udziału kobiet w sektorze nowoczesnych technologii.

Pełna lista Ambasadorów Równości w Biznesie oraz więcej informacji na temat projektu i kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do znalezienia na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl oraz na profilu www.facebook.com/rownoscwbiznesie.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *