Menu Zamknij

Ogłoszenie wyników aukcji częstotliwości 800/2600 MHz. Przedmiotem aukcji było 19 rezerwacji częstotliwości

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów:

image002791-796 MHz oraz 832-837 MHz, 7 96-801 MHz oraz 837-842 MHz, 801-806 MHz oraz 842-847 MHz, 806-811 MHz oraz 847-852 MHz, 811-816 MHz oraz 852-857 MHz, 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz, 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz, 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz, 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz, 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz, 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz, 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz, 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz, 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz, 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz, 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz, 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz, 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz, 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej, zwanej ,,aukcją’’.

Dzisiejsze ogłoszenie wyników aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz to kolejny krok milowy dla budowy bezprzewodowego szybkiego Internetu w Polsce. Wszyscy wiemy, że to on  jest istotnym środkiem wzmacniania konkurencji, zwiększania wyboru oferowanego konsumentom i dostępu do sieci w obszarach wiejskich, ale także innych, w których wprowadzanie przewodowego Internetu szerokopasmowego jest trudne lub nieopłacalne pod względem ekonomicznym.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że usługami szybkiej transmisji danych w takiej skali, ze względu na właściwości sprzedawanych częstotliwości oraz zobowiązania inwestycyjne nałożone przez Prezesa UKE, po raz pierwszy w historii objęte zostaną także mniej zurbanizowane obszary kraju, co oznaczać będzie kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym i w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Ostateczny rozkład bloków pomiędzy uczestników aukcji w ocenie Prezesa UKE jest bardzo efektywny i gwarantuje dalszy rozwój konkurencyjności, której efektem będą zadowoleni klienci.– podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Przedmiotem aukcji było 19 rezerwacji częstotliwości. Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona została do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju oraz uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Oferty wstępne w ramach ogłoszonej aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości złożyły następujące podmioty:

 1. Orange Polska S.A.
 2. P4 sp. z o.o.
 3. Hubb Investments sp. z o.o.
 4. T-Mobile Polska S.A.
 5. Polkomtel sp. z o.o.
 6. Netnet sp. z o.o.

Wszystkie z ww. podmiotów, które złoży oferty wstępne w aukcji zostały zakwalifikowane do II etapu aukcji.

II etap aukcji obejmował ocenę ofert pod kątem kryterium wysokości zadeklarowanej przez uczestnika aukcji.

Wyniki aukcji zostały opublikowane tutaj: http://www.uke.gov.pl/ogloszenie-wynikow-aukcji-16938#

Od dnia ogłoszenia wyników postępowania aukcyjnego podmioty wyłonione w aukcji  mają 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie rezerwacji.

Przydział abstrakcyjnych bloków częstotliwości do konkretnych zakresów częstotliwości (rezerwacji częstotliwości) zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniach rezerwacyjnych prowadzonych po zakończeniu aukcji, odrębnie dla każdej z 19 rezerwacji.

Przydział konkretnych zakresów częstotliwości zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniach rezerwacyjnych przede wszystkim z uwzględnieniem zasady efektywności wykorzystywania częstotliwości oraz optymalizacji zarządzania widmem. Prezes UKE dokona rezerwacji tych częstotliwości biorąc pod uwagę wnioski wyłonionych w aukcji podmiotów, w szczególności dotyczące dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość kanałów radiowych wyłonionego podmiotu.

 

Podziel się na:
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *