Menu Zamknij

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2015 r

Przychody Grupy Multimedia Polska za trzy kwartały 2015 r. wyniosły 527,0 mln zł i były na podobnym poziomie, jak przed rokiem.

Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 248,8 mln zł, a marża EBITDA 47,2%.

Zysk netto po 3 kwartałach wyniósł 37,8 mln zł i był wyższy o 12,0% w stosunku do wielkości osiągniętej w analogicznym okresie 2014 roku.

Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec września 2015 r. wyniosła 1,65 mln, czyli o 4,5% więcej niż przed rokiem.

Na koniec września 2015 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało 818,5 tys. klientów.

1– Stabilnie rosnące wyniki finansowe to efekt naszej konsekwentnie realizowanej strategii. Dzięki wzbogaceniu oferty o usługi dodatkowe jesteśmy nie tylko operatorem kablowym oferującym Internet, telewizję czy telefon, ale co dla nas niezwykle cenne, zaufanym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla gospodarstw domowych – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. 527,0 mln zł przychodów i jest to wynik zbliżony do analogicznego okresu 2014 r., gdy przychody wyniosły 526,5 mln zł. Na stabilnym poziomie pozostały przychody w segmencie telewizji (spadek o 0,1% r/r do 261,2 mln zł) oraz w segmencie Internetu (wzrost o 0,8% r/r do 166,5 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii spadła o 5,1% r/r do 78,1 mln zł, rosły natomiast pozostałe przychody (np. dzierżawy infrastruktury, inne usługi spoza biznesu podstawowego), które zanotowały wzrost o 21,5% do poziomu 21,2 mln zł.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów pozostawała stabilna. Przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,6%, z Internetu 31,6%, z telefonii 14,8%, a pozostałe przychody stanowiły 4,0%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec września 2015 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,65 mln usług (RGU), czyli 70,5 tys. więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost RGU rok do roku związany był z przejęciami mniejszych spółek telekomunikacyjnych, wprowadzeniem nowych usług, a także ze wzrostem organicznym biznesu.

Nowych klientów pozyskano w segmentach telewizji (wzrost RGU o 33,7 tys. r/r) i Internetu (o 13,4 tys. r/r). Nieznacznie spadło natomiast RGU w segmencie telefonii (o 4,1 tys. r/r). Ponadto rozwój nowych usług przyniósł kolejne 27,5 tys. RGU.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,02 na koniec III kwartału 2015 r. wobec 1,92 na koniec września 2014 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 66,45 zł w porównaniu z 66,27 zł przed rokiem.

Na koniec września 2015 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 818,5 tys. abonentów, z których 309,9 tys. korzystało z dwóch usług, a 130,6 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

Skorygowana EBITDA za okres trzech pierwszych kwartałów 2015 r. wyniosła 248,8 mln zł wobec 262,3 mln zł przed rokiem.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) nieznacznie wzrosły o 1% r/r do 284,2 mln zł. Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze kosztów sprzedanych usług (wzrost o 15,6 mln zł).

Zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. wzrósł o 12,0% do 37,8 mln zł z 33,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Istotny negatywny wpływ na osiągnięte wyniki miało umocnienie dolara wobec złotego (wzrost kosztów operacyjnych z tego tytułu o ok. 6,6 mln zł przez pierwsze trzy kwartały 2015 r.).

Inwestycje i przejęcia Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. 153,1 mln zł, z czego 116,8 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje wydano 23,3 mln zł. Pozostałe 13,0 mln zł to zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych oraz uzgodnienia pomiędzy fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *