Menu Zamknij

Elektroniczne faktury za usługi telekomunikacyjne tylko na wyraźną prośbę klientów

Ministerstwo Finansów na wniosek Prezesa UKE dokonało kontroli w Grupie TP – Telekomunikacji Polskiej SA oraz PTK Centertel z powodu wpływających skarg od klientów, do których bez ich zgody otrzymywali faktury za usługi telekomunikacyjne w formie elektronicznej.

– W ramach tych działań, Prezes UKE wystąpił m.in. do Ministerstwa Finansów o zbadanie, czy wprowadzona przez TP i Orange zmiana sposobu przesyłania faktur jest zgodna z przepisami prawa podatkowego. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w sprawie (pełna treść stanowiska w załączniku do komunikatu). Opinia Ministerstwa Finansów jest zgodna ze stanowiskiem Prezesa UKE prezentowanym w Komunikacie, w szczególności w kwestii tego, że bez względu na to, czy wymóg wystawienia faktury wynika:

– wprost z obowiązku określonego w przepisach prawa,
– z indywidualnego żądania usługobiorcy,
– czy warunków umownych

mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące faktur, w tym przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). A zatem TP może przesyłać/udostępniać faktury VAT w formie elektronicznej abonentom nie tylko instytucjonalnym, ale i indywidualnym, pod warunkiem uzgodnienia tego z nimi, tj. jeżeli zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia wyrażą oni uprzednią, pisemną lub elektroniczną, akceptację tego sposobu przesyłania faktur.

Ze skarg abonentów wynika, że zarówno TP jak i Orange dokonały zmiany sposobu przesyłania faktur z wersji papierowej na wersję elektroniczną na podstawie domniemanej zgody/akceptacji abonentów, co w świetle stanowiska Prezesa UKE i Ministerstwa Finansów należy uznać za niezgodne z przepisami prawa. W związku z tym, Prezes UKE – po przeprowadzeniu wyjaśnień w sprawie – w zależności od ich wyników, podejmie dalsze działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie zmiany sposobu przesyłania faktur z wersji papierowej na wersję elektroniczną.

Przedstawiając powyższe, Prezes UKE ponownie podkreśla, że w pełni popiera proces przechodzenia z obiegu dokumentów w formie papierowej na elektroniczną, jednak taka zmiana musi odbywać się za wyraźną zgodą użytkowników – czytamy w komunikacie UKE.

 

 

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *