Menu Zamknij

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zmiany prawa telekomunikacyjnego

MAC prowadzi prace nad dostosowaniem Prawa telekomunikacyjnego do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają lepiej chronić użytkowników – co oznacza nałożenie dodatkowych obowiązków na firmy świadczące usługi telekomunikacyjne.

 

Jakie będą mieli z niego korzyści konsumenci?

• Umowa – na telefon, komórkę czy internet – będzie musiała być przejrzysta, czytelna i zrozumiała; konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej

• Można będzie ją podpisać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorcy. Dzięki temu nie tylko podpisywalibyśmy umowy bez wychodzenia z domu, ale też mielibyśmy czas na zastanowienie się i spokojne zapoznanie się z proponowanymi warunkami umowy

• Umowa na internet w sieci stacjonarnej musiałaby zawierać informację o tym, jak konkretnie wygląda kupowana usługa. Powinniśmy się więc dowiedzieć o maksymalnej przepustowości łącza w kilobitach na sekundę, prędkości transmisji danych do i od abonenta w kilobajtach na sekundę i warunkach, w których mogą być dostarczone te prędkości (w przypadku połączeń mobilnych nie da się tego tak dokładnie sprecyzować).

• Korzystający z internetu przez komórkę będą mieli prawo żądać, by przedsiębiorca powiadamiał ich o wykorzystaniu limitu transferu danych. Nie groziłyby nam więc nieoczekiwanie wysokie rachunki za korzystanie z internetu.

• Nie będziemy zmuszani do podpisywania bardzo długich umów. Pierwsza umowa na telefon, komórkę czy internet nie mogłaby być podpisana na dłużej niż dwa lata, a można by było też podpisać umowę na czas krótszy niż rok – to powinno zwiększyć konkurencję na rynku, bo przedsiębiorcy bardziej walczyliby o klienta;

• Będziemy mieć ustawową gwarancję, że przeniesienie numeru telefonicznego z jednej firmy do drugiej nie może trwać dłużej niż jeden dzień roboczy (do tej pory taki zapis był tylko w rozporządzeniu). Ustawa określi też zasady wypłaty odszkodowania z tytułu opóźnień w przeniesieniu numeru;

• Będziemy bardziej chronieni przed spamem i zagrożeniem wycieku danych osobowych. Projekt doprecyzowuje obowiązki przedsiębiorców w przypadku naruszenia bezpieczeństwa sieci – m.in. nakazuje im informować konsumentów o określonych zdarzeniach (np. że nastąpiło zagrożenie wyciekiem danych osobowych);

• Obywatele niepełnosprawni będą mieli zagwarantowany dostęp do urządzeń umożliwiających im korzystanie z usług telekomunikacyjnych (np. z większymi klawiszami) – będą je musieli udostępniać wszyscy przedsiębiorcy.

• Ustawa ułatwi też polubowne – a nie sądowe – rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i klientami. Wprowadzi bowiem zasadę domniemanej zgody przedsiębiorcy na sąd polubowny w sporach z konsumentami. Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest wygodniejsze dla konsumentów, a przede wszystkim szybsze. Dziś przedsiębiorcy rzadko godzą się na taki sposób rozstrzygnięcia sporu.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *