Menu Zamknij

Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała solidne wyniki finansowe za III kwartał br. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym Cyfrowy Polsat kolejny raz wypracował rekordowe przychody, dzięki wzrostowi ARPU i bazy klientów usługi internetowej. W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej Grupa utrzymała wysoki poziom marży EBITDA. Natomiast generowanie wysokiego poziomu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliło Cyfrowemu Polsatowi na dokonanie we wrześniu br. kolejnej przedterminowej spłaty raty długu.

 logo-out-no-claim

 • Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec III kw. br. utrzymała się względem III kw. 2012 r. na stabilnym poziomie 3.525.855;
 • 80% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
 • Około 18% abonentów platformy (ponad 620 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
 • ARPU Pakietu Familijnego w III kw. br. wzrosło rok do roku o 4,5% do 49,2 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,1 zł;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,1% za okres 12 miesięcy zakończony 30 września br.;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o blisko 80% do 209 tys.;
 • Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła na koniec III kw. br. 132 tys.;
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA w III kw. br. wyniosła ok. 3,3 mln;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w III kw. br. 23,67% (z uwzględnieniem oglądalności kanałów TV4 i TV6 za pełny kwartał);
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w III kw. br. do 24,7%.

 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy za III kw. br. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym utrzymujemy stabilną,  3,5-milionową bazę abonentów płatnej telewizji, która stanowi dla nas duży potencjał do dosprzedaży pakietów i usług dodatkowych, w szczególności usług dostępu do Internetu. W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej odnotowaliśmy wzrost udziałów w oglądalności i rynku reklamy, na co wpływ miało m.in. dołączenie kanałów TV4 i TV6 do Grupy Polsat – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

11% wzrost przychodów Grupy wynika ze wzrostu organicznego segmentu klientów indywidualnych oraz rozpoznania zysku ze sprzedaży RS TV (spółki zależnej TV Polsat). Wzrost kosztów nastąpił głównie w wyniku wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, ale także był efektem nieporównywalnej, niższej bazy kosztów licencji programowych w III kw. 2012 r. Grupa odnotowała wynik EBITDA na poziomie 268 mln zł i utrzymała wysoki, blisko 40%, poziom marży EBITDA. Natomiast poziom zysku netto odzwierciadla niższe dodatnie różnice kursowe z wyceny obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r., II oraz III kw. 2013 r.). Zadłużenie Grupy wynosiło na koniec III kw. br. 1,817 mld zł, a wskaźnik zadłużenie netto/12M EBITDA 1,78x (przy EBITDA 1,018 mld zł za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2013 r.)

 

III kw. 2013

 

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 716  11%
Koszty*  (w mln zł) 448  16%
EBITDA (w mln zł) 268  4%
Marża EBITDA 39,6%  -0,4 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 176  3%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

 

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

 

Źródłem kolejnych rekordowych przychody od klientów indywidualnych są: stabilnie rosnące ARPU oraz wyższe przychody telekomunikacyjne. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu bazy klientów usługi dostępu do Internetu oraz wzrostu średniego zużycia pakietów danych, wyższych kosztów dystrybucji urządzeń do odbioru usługi TV Mobilna w technologii DVB-T oraz większej skuteczności programów utrzymaniowych. Spadek zysku netto spowodowany był niższymi dodatnimi różnicami kursowymi z wyceny wartości obligacji Senior Notes, skompensowanymi częściowo niższymi kosztami obsługi długu.

4,5% wzrost ARPU Pakietu Familijnego został osiągnięty m.in. dzięki przychodom z usług dodatkowych (PPV, Multiroom) oraz rosnącej liczbie klientów wyższych pakietów programowych. Na obniżenie ARPU Pakietu Mini miał wpływ m.in. projekt TV Mobilnej, głównie za sprawą udzielania dłuższych okresów gratisowych dla nowo pozyskanych abonentów. Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom satysfakcji klientów, utrzymany został stabilny, niski wskaźnik odpływu abonentów na poziomie 9,1% za okres 12 miesięcy zakończony 30 września br.

III kw. 2013

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 484  7%
Koszty* (w mln zł) 300  8%
EBITDA (w mln zł) 183  7%
Marża EBITDA 37,9%  -0,2 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 104  3%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

 

III kw. 2013

III kw. 2012

Zmiana rok do roku

Baza abonentów usług DTH (tys.) 3.526 3.558  -0,9%
Abonenci – Pakiet Familijny / Premium (tys.) 2.692 2.756  -2,4%
ARPU Pakietu Familijnego / Premium (zł) 49,2 47,1  4,5%
Abonenci – Pakiet Mini (tys.) 834 801  4,1%
ARPU Pakietu Mini (zł) 13,1 13,4  -2,2%

 

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w III kw. br. w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem wciąż nie najlepszej koniunktury na rynku reklamowym. W związku z postępującą fragmentaryzacją rynku, spowodowaną wzrostem zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej, oglądalność kanału głównego POLSAT w grupie komercyjnej spadła w III kw. br. do poziomu 13,16%. Miała na to wpływ także polityka efektywnego zarządzania ramówką, ukierunkowana na maksymalizację marży EBITDA. Oglądalność kanałów tematycznych Grupy Polsat wzrosła rok do roku w III kw. 2013 r. o ponad 63% do 8,42% w grupie komercyjnej, m.in. w wyniku dołączenia do Grupy Polsat stacji TV4 i TV6 (wliczanych od września br.). Udział Grupy Polsat w rynku reklamy i sponsoringu telewizyjnego wzrósł z 23,4% w III kw. 2012 r. do 24,7% w III kw. 2013 r.

 

Przychody Grupy Telewizji Polsat wzrosły w wyniku rozpoznania zysków ze sprzedaży RS TV (spółki zależnej TV Polsat) oraz włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media, właściciela kanałów TV4 i TV6. Wyłączając wpływ konsolidacji Polskich Mediów, dynamika przychodów z reklamy i sponsoringu Grupy Polsat pozostawała zgodna z rynkiem. Wzrost kosztów segmentu nastąpił głównie w efekcie istotnie niższej, nieporównywalnej bazy kosztów licencji programowych w 3 kw. 2012 r. Istotny wpływ na wynik EBITDA miał zysk ze sprzedaży RS TV (38 mln PLN). Marża EBITDA pozostawała na wysokim poziomie ponad 38%. Natomiast korzystny wpływ na poziom zysku netto miały różnice kursowe.

 

Na wyniki III kw. istotny wpływ miały programy z jesiennej ramówki. Największą widownię gromadził talent show Must be the Music – Tylko muzyka (średnio prawie 1,3 miliona widzów – 19,1% udziału w widowni). Kolejny talent show, Got to Dance – Tylko taniec, uzyskiwał średnio 0,9 miliona widzów (16% udziałów w oglądalności). Udanie zadebiutowały jesienne nowości: To nie koniec świata!, przyciągający przed telewizory średnio ponad 0,9 miliona widzów (17% udziału w widowni), 2 XL (0,8 miliona widzów i 16% udziałów w oglądalności) oraz Top Chef (średnio prawie 1 milion widzów i 15,6% udziału w oglądalności).

 

Spośród stacji tematycznych Grupy, w III kw. br. największe udziały w widowni miały stacje Polsat2, Polsat Sport i Polsat News. Wyżej od tych kanałów plasowała się TV4, która jednak weszła w skład Grupy dopiero we wrześniu. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni (vs. III kw. 2012 r.) były: Polsat Biznes, Polsat Sport i Polsat Sport Extra. Wysoki wzrost zanotowała także TV6, kanał ten był jednak częścią Grupy Polsat tylko przez jedną trzecią kwartału.

 

III kw. 2013

III kw. 2012

Zmiana rok do roku

Udział w oglądalności Grupy Polsat1 21,58% 20,07%  7,52%
Udział w oglądalności1 – POLSAT 13,16% 14,91%  -11,74%
Udział w oglądalności1 – kanały tematyczne Grupy 8,42% 5,15%  63,50%
Udział Grupy Polsat w rynku reklamy2 24,7% 23,4%  5,4%
Zasięg techniczny – POLSAT 98,7% 98,6%  0,1%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba; udziały uwzględniają wyniki TV4 i TV6 od września 2013 r.

2 Szacunki własne na podstawie danych Starlink

 

III kw. 2013

 

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 260  18%
Koszty* (w mln zł) 175 29%
EBITDA (w mln zł) 85  -1%
Marża EBITDA 38,3%  -0,6 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 77  19%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

 

Kluczowe wydarzenia biznesowe w III kw. 2013 r.

 • Nowa oferta łączona Cyfrowego Polsatu i Plusa  – operatorzy przygotowali wspólnie zestaw trzech usług: telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, telefonu w ofercie smartfonowej sieci Plus oraz Internetu LTE znajdującego się w ofercie obydwu operatorów, za który łączne opłaty miesięczne wynoszą 99,80 zł. Klienci decydujący się na Internet lub telefon w Plusie mają także możliwość zakupu telewizji w Cyfrowym Polsacie z abonamentem 0 zł/mies., a klienci Internetu Cyfrowego Polsatu mogą kupić telefon w Plusie z 50% zniżką na abonament lub otrzymać podwojone doładowania w Plus Mix.
 • Wzrost zasięgu usługi Internetu LTE – zasięg mobilnego Internetu oferowanego przez Cyfrowy Polsat regularnie rośnie w wyniku intensywnych prac nad rozbudową sieci. Dziś w zasięgu Internetu w technologii LTE znajdują się już blisko 24 mln Polaków, czyli 62% populacji naszego kraju i jest to największa sieć LTE w Polsce, a w zasięgu Internetu HSPA/HSPA+ jest już 98% populacji, czyli blisko 38 mln osób.
 • Mocno filmowa oferta Cyfrowego Polsatu – popularny pakiet Familijny Max HD z pakietem dodatkowym Film HD i abonamentem 59,90 zł/mies. został wzbogacony o pakiet premium Cinemax HD. Jednocześnie cena zestawu Familijny Max HD z HBO HD i Cinemax HD została obniżona o 10 zł do 69,90 zł/mies
 • IPLA z nagrodą SAT Kurier Awards 2013 – telewizja internetowa IPLA zajęła I miejsce w kategorii „Najlepszy Produkt Multimedialny” w plebiscycie „SAT Kurier Awards 2013” organizowanym przez redakcję miesięcznika SAT Kurier.
 • Z Internetem LTE telewizja za 0 zł tylko w Cyfrowym Polsacie – klienci decydujący się na Internet LTE Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z nowej promocji, dzięki której przez cały okres trwania umowy na Internet otrzymają za 0 zł miesięcznie pakiet telewizyjny Mini HD, który zapewnia dostęp do 36 różnorodnych kanałów telewizyjnych dla całej rodziny, w tym 6 w jakości HD.
 • Przedterminowa spłata kolejnej raty kredytu – Cyfrowy Polsat dokonał kolejnej przedterminowej spłaty części kredytu terminowego zaciągniętego w 2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Kwota nadprogramowej raty wyniosła 100 mln złotych, dokonanie spłaty wpłynie na obniżenie zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych.
 • IPLA w specjalnej ofercie na smartfonach i tabletach w Plusie – klienci Plusa w ramach dedykowanych im pakietów mogą oglądać telewizję online na smartfonach i tabletach, dzięki możliwości korzystania z zasobów największej polskiej telewizji internetowej IPLA.
 • Polsat Romans startuje w Cyfrowym Polsacie – do oferty Cyfrowego Polsatu dołączyła stacja Polsat Romans, stworzona z myślą o kobietach. Kanał emituje polskie i zagraniczne seriale oraz filmy fabularne. Polsat Romans zastąpił kanał Zone Romantica, który decyzją nadawcy z końcem sierpnia zakończył nadawanie. Nowy kanał jest dostępny od pakietu Mini HD, czyli dla wszystkich abonentów Cyfrowego Polsatu.
 • Finalizacja transakcji zakupu Polskich Mediów i sprzedaży RS TV – w wyniku spełnienia warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6 za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.
 • FightKlub na żywo dołącza do oferty IPLI – pakiety IPLA SPORT i IPLA MIX na platformie IPLA zostały wzbogacone o nowy kanał sportów walki FightKlub, który znajduje się także w ofercie Cyfrowego Polsatu. Pojawienie się nowej stacji dostępnej na żywo nie powoduje zmian w cenach pakietów IPLI.
 • Cyfrowy Polsat nie naruszył prawa. Dochodzenie w sprawie PPV umorzone – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ uznała, że Cyfrowy Polsat nie naruszył prawa, oferując w systemie pay-per-view dostęp do meczów reprezentacji Polski z drużyną Czarnogóry w dn. 7 września 2012 r. i Mołdawii w dn. 11 września 2012 r. Dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2013 r. zostało umorzone, ponieważ stwierdzono brak ustawowych znamion czynu zabronionego.
 • FightKlub w ofercie Cyfrowego Polsatu na wyłączność – Operator otrzymał wyłączność wśród polskich platform satelitarnych na oferowanie kanału poświęconego sportom walki. FightKlub zastąpił ESPN Classic Sport, który decyzją nadawcy zakończył nadawanie na rynku europejskim.
Podziel się na:
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *