Menu Zamknij

MUX-8 | Konsultacje dokumentacji konkursowej

11 lipca 2014 r. Prezes UKE skierował do konsultacji społecznych projekt dokumentacji konkursowej dotyczącej nadawania programów cyfrowych na multipleksie ósmym (MUX-8). Wcześniej, tj. 23 maja 2014 r., Prezes UKE wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o określenie warunków uczestnictwa w tym konkursie w zakresie zawartości programowej ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej.

image001_jpgKRRiT w uchwale z 24 czerwca br. dotyczącej warunków uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości z zakresu MUX-8, zdecydowała o przeznaczeniu całości zasobów tego multipleksu na programy nadawane przez TVP w jakości HD.

Ponieważ to KRRiT jest organem, który zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym określa warunki uczestnictwa w konkursie w zakresie zawartości programowej, UKE zobowiązane jest zamieścić treść zapisów zaproponowanych przez KRRiT – organ regulacyjny w obszarze mediów – w treści dokumentacji konkursowej, którą poddaje pod konsultacje społeczne.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem opinii na temat dokumentacji konkursowej, w tym proponowanej zawartości programowej MUX-8 mogą wziąć udziału w konsultacjach społecznych. Stanowiska w ramach konsultacji składać należy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej do 11 sierpnia 2014 r. Po zakończeniu konsultacji UKE przeprowadzi analizę nadesłanych stanowisk oraz przekaże ich treść do KRRiT w celu przeprowadzenia analizy w zakresie jej kompetencji, czyli w obszarze związanym z propozycjami dotyczącymi oferty programowej MUX-8.

Jeżeli na skutek zgłoszonych uwag zajdzie konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji konkursowej, zostanie ona poddana powtórnym konsultacjom.

* * *

Postępowaniem konsultacyjnym objęto dokumentację konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174 – 230 MHz wykorzystywanych w radiodyfuzji, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX-8), na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *