Menu Zamknij

Alfa Projekt poszerza ofertę o rozwiązania lokalizujące urządzenia wewnątrz obiektów

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla branży automatycznej identyfikacji – poszerza swoją ofertę z zakresu technologii bezpieczeństwa o rozwiązanie wspomagające pracę operatorów monitoringu CCTV, które umożliwia lokalizowanie przenośnych urządzeń skanujących wewnątrz obiektów podczas wykonywanych przez nie operacji. System opiera się na wykorzystaniu modułów bluetooth, w jakie standardowo wyposażone są przenośne urządzenia skanujące.

alfa projekt_logoSystem lokalizuje skanery – działając na zasadzie zbliżonej do GPS – oraz określa odległość między nimi a minimum trzema odbiornikami bluetooth, podając zwrotnie operatorom systemu ich dokładną pozycję na osi X,Y. Dokładność wskazania lokalizacji jest w przypadku tej technologii wielokrotnie większa od tej, jaką zapewnia GPS. Umożliwia to podzielenie powierzchni obiektu na sektory, do których przypisane zostają poszczególne kamery z systemu monitoringu, dzięki czemu operator otrzymuje precyzyjną informację o tym, za pomocą jakiej kamery odnajdzie osobę wykonującą za pomocą skanera określoną operację.

Rozwiązanie to jest rozwijane z myślą o zastosowaniu przede wszystkim w dużych obiektach magazynowych, gdzie operacje skanowania towaru przeprowadzane są przez dużą grupę pracowników, a miejsca wykonania tej operacji są bliżej nie określone. Adresatem tego rozwiązania może być firma kurierska, w której procesy wydania paczek kurierom mają charakter samoobsługowy (kurierzy sami ewidencjonują wykonanie czynności) a miejsce ich wykonania jest bliżej nieznane, co generuje dodatkowe utrudnienia operatorom monitoringu.

Raz zaimplementowane w obiekcie rozwiązanie stwarza dalsze możliwości jego wykorzystania. Sieć odbiorników bluetooth, może posłużyć do celów ewidencjonowania obecnych na terenie obiektu opakowań zwrotnych (klatki, pudła) czy urządzeń (np. wózki paletowe). Do tego celu używane są nadajniki o wymiarach nie przekraczających rozmiaru pudełka od zapałek, instalowane bezpośrednio na monitorowanym sprzęcie. System skanuje obecne w sieci „otagowane” urządzenia i generuje raporty ilościowe i jakościowe, jak również raportuje wystąpienie określonych zdarzeń – na przykład opuszczenie przez dany sprzęt terenu monitorowanego obiektu, wskazując z dużą dokładnością sektor, w którym zdarzenie miało miejsce.

Opisane rozwiązanie jest dodatkowym, komplementarnym modułem flagowego rozwiązania Alfy Projekt – systemu &UP – kompletnego informatycznego rozwiązania operacyjnego, dedykowanego firmom kurierskim i operatorom logistycznym. Zintegrowany z systemem &UP moduł lokalizacji bluetooth pozwala na uzyskanie – oprócz standardowych informacji o czynnościach wykonywanych przez operatora urządzenia skanującego, takich jak czas – informacji, w której części obiektu czynność ta miała miejsce oraz z jakiej kamery możliwy będzie jej podgląd.

Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *