Menu Zamknij

UKE przedstawia analizę usług w roamingu

Przeprowadzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej analiza potwierdza obniżanie stawek roamingowych na obszarze Unii Europejskiej, co jest wynikiem podejmowanych od kilku lat działań regulacyjnych – zaznacza Prezes UKE, Magdalena Gaj.

image001_jpgW celu oceny funkcjonowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie roamingu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej gromadzi i cyklicznie przekazuje do BEREC (instytucja zrzeszająca europejskich regulatorów rynku telekomunikacyjnego) dane dotyczące wolumenu ruchu, przychodów i opłat za usługi w roamingu międzynarodowym. Załączona analiza jest kontynuacją prac UKE z lat poprzednich i elementem przeglądu wdrażania stawek roamingowych przez operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Wysokość stawek roamingowych na terenie Unii Europejskiej (tzw. eurotaryfa) reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Celem tego Rozporządzenia jest niwelowanie różnic pomiędzy taryfami krajowymi, a stawkami za usługi realizowane podczas przebywania na terenie innego kraju unijnego.

Celem analizy jest zobrazowanie wolumenu ruchu, przychodów, stawek detalicznych i hurtowych za poszczególne usługi w roamingu, jak również porównanie wysokości cen za usługi realizowane w roamingu międzynarodowym w odniesieniu do cen za analogiczne usługi krajowe.

Regulacja poziomów stawek za poszczególne usługi w roamingu przyniosła oczekiwany skutek, tj. wzrost wykorzystania usług – mówi Magdalena Gaj. – Obniżka stawek detalicznych widoczna jest szczególnie na tle kosztów za analogiczne usługi inicjowane na obszarze: Reszta Świata (kraje nienależące do UE oraz obszaru EEA). Te ostatnie są kilkukrotnie droższe niż opłaty regulowane prawem wspólnotowym. Różnica w koszcie jest szczególnie wyraźna w przypadku usług transmisji danych. Ceny za pozostałe usługi ulegają natomiast stopniowemu wyrównaniu.

Klienci krajowych operatorów, inicjujący usługi w sieciach operatorów zagranicznych na obszarze UE/EEA (roaming aktywny), zarówno w przypadku usług pre paid jak i post paid korzystają z nich coraz intensywniej. Tendencja ta zauważalna jest szczególnie w odniesieniu do usług transmisji danych, której wolumen wykorzystania bardzo szybko rośnie – zauważa Prezes UKE. – Istotne jest również, że osoby przebywające w roamingu zdecydowanie częściej odbierają połączenia niż je wykonują – niezależnie od posiadanego modelu rozliczeń z operatorem. W analizowanym okresie najmniej dynamicznie rozwijał się segment wiadomości tekstowych.

Dłuższa perspektywa czasowa analizy pozwoliła dostrzec istotną cechę przy korzystaniu z usług roamingowych, którą jest sezonowość. Niemal wszystkie dane, pokazujące poziom wykorzystania usług przybierają kształt sinusoidalny, tj. najwyższą wartość wskaźnika w każdym trzecim kwartale danego roku, natomiast najniższą w pierwszym kwartale.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *