Menu Zamknij

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Analizę cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie cenników i regulaminów aktualnych na dzień 19 marca 2015 r.

Celem analizy było określenie średnich miesięcznych kosztów ponoszonych przez użytkowników Internetu stacjonarnego w Polsce. Ponadto w ramach niniejszego opracowania dokonane zostało porównanie cen obowiązujących w 2014 r. i 2015 r.

Analizie poddane zostały cenniki i regulaminy ośmiu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy wykazali udział w rynku Internetu stacjonarnego (pod względem liczby abonentów) wyższy niż 1%.

Najważniejsze wnioski z analizy:

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu musieli zapłacić od 29,9 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 143,65 zł (Inea, 500 Mb/s, umowa na 24 miesiące). U operatora Inea występowała też największa rozpiętość cenowa, cena maksymalna i minimalna różniły się o blisko 114 zł.

Wykres 1. Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania

pobrane
Źródło: UKE

W porównaniu do cen zeszłorocznych średnie koszty ponoszone za korzystanie z usługi stacjonarnego dostępu do sieci spadły w przypadku większości przedziałów prędkości. Największy spadek cenowy widoczny był w przypadku usług o przepływności od 30 Mb/s do 100 Mb/s i wyniósł on 17,20 zł (spadek o 21,45%). Tylko w przypadku przedziału od 2 Mb/s do 10 Mb/s średnie miesięczne stawki za dostęp do sieci były nieznacznie wyższe niż w 2014 r.

Wykres 2. Średnia arytmetyczna miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klientów indywidualnych w analizowanym okresie

pobrane (1)
Źródło: UKE

Klienci instytucjonalni

Średnie miesięczne koszty ponoszone za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu przez klientów biznesowych wahały się od 33,27 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 234,89 zł (UPC, 300 Mb/s, umowa na 24 miesiące). Najmniej zróżnicowana cenowo była oferta Internetii. Różnica między najwyższą i najniższą ceną w przypadku tego operatora wyniosła jedynie około 9 zł.

Wykres 3. Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania

pobrane (2)
Źródło: UKE

Tak jak w przypadku ofert dla klientów indywidualnych również w przypadku usługi dostępu do sieci dla klientów biznesowych średnie ceny zmniejszyły się w porównaniu do 2014 r. Jedynym wyjątkiem były stawki za Internet stacjonarny o prędkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s, które w przeciągu roku wzrosły średnio o 2,68 zł.  Największa różnica w cenach widoczna była w przypadku przedziału do 2 Mb/s, gdzie średni koszt Internetu stacjonarnego w 2015 r. był niższy o blisko 20 zł (czyli o 34,25%) w porównaniu do 2014 r. 

Wykres 4. Średnia arytmetyczna miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klientów instytucjonalnych w analizowanym okresie
pobrane (3)

Źródło: UKE

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *