Menu Zamknij

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR, wprowadzającą modyfikacje dotyczące realizacji przez Orange Polska S.A. zamówień na usługi regulowane powiązane z przeniesieniem numeru, które wynikają z rozszerzenia funkcjonalności Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych o obsługę procesów przenoszenia numerów.

image0011W dniu 21 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zatwierdzającą zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (Oferta SOR) poprzez wprowadzenie w Ofercie SOR modyfikacji dotyczących realizacji przez Orange Polska S.A. zamówień na usługi regulowane powiązane z przeniesieniem numeru, które to modyfikacje wynikają z rozszerzenia funkcjonalności Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) o obsługę procesów przenoszenia numerów (NP).

Prezes UKE wskazuje, że w wyniku zmian wprowadzonych do Oferty SOR Orange Polska S.A. jako podmiot realizujący zamówienie na usługę regulowaną powiązaną z NP będzie miała obowiązek wykonywania dodatkowej komunikacji z PLI CBD dotyczącej stanu realizacji procesu NP w PLI CBD. Natomiast  przedsiębiorca telekomunikacyjny (biorca), korzystający z usługi regulowanej świadczonej przez Orange Polska S.A., będzie zobowiązany do przekazywania komunikatów poprzez system PLI CBD w celu realizacji uprawnienia Abonenta do NP.

„Zmiany, wprowadzone w Ofercie SOR, przyczynią się z jednej strony do usprawnienia współpracy międzyoperatorskiej związanej z  obsługa wniosków o NP, ale co najważniejsze będą stanowiły gwarancję realizacji uprawnienia Abonenta do przeniesienia numeru w wymaganym terminie” – tłumaczy swoją decyzję Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. „Podkreślić także należy, że dzięki zaimplementowaniu na rynku telekomunikacyjnym obowiązku realizacji komunikacji dotyczącej wniosku Abonenta o przeniesienie numeru przez PLI CBD nastąpi ujednolicenie, a przede wszystkim  usprawnienie procedur dotyczących przenoszenia numerów ” – dodaje Prezes UKE.

Następstwem zmiany sposobu realizacji uprawnienia Abonenta do NP we współpracy międzyoperatorskiej (obowiązek wykorzystania PLI CBD do realizacji komunikacji w zakresie obsługi wniosków Abonentów o NP) będą wymierne korzyści sprowadzające się do realizacji uprawnienia Abonenta do NP w jednolity sposób przez wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego realizujących NP, co przyśpieszy ten proces oraz zredukuje ewentualne błędy.

Przy podjęciu przedmiotowego rozstrzygnięcia Prezes UKE przeanalizował wszystkie zgromadzone materiały dotyczące niniejszej sprawy, w tym zwłaszcza opinie i wnioski zgłoszone przez izby telekomunikacyjne biorące udział w postępowaniu, i uznał, że zatwierdzona zmiana Oferty SOR spełnia aktualne oczekiwania rynku telekomunikacyjnego co do terminowej, skutecznej i bezproblemowej realizacji uprawnienia Abonenta do NP.

Ponadto, Prezes UKE wziął pod uwagę cele polityki regulacyjnej w postaci zapewnienia użytkownikom, także użytkownikom  niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług oraz zapobiegania zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Osiągnięcie ww. celów, w opinii Prezesa UKE, stało się możliwe dzięki wprowadzeniu do Oferty SOR efektywnego procesu realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną powiązaną z NP, za pośrednictwem systemu PLI CBD.

Projekt decyzji był poddany konsultacjom krajowym oraz notyfikowany Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych państw członkowskich.

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *